صنایع خودرویی دوستان

کاتالوگ

catalog-sokht-resani

کاتالوگ کامل سوخت رسانی خودرو

شامل 12 گروه کالایی از محصولات صنایع خودرویی دوستان در زمینه سوخت رسانی 

mockup-suket

کاتالوگ سوکت ها

شامل تمامی سوکت های صنایع خودرویی دوستان همراه با کد کالا 

mockup-shilang

کاتالوگ شیلنگ های سوخت رسانی

تمامی شیلنگ های خودروهای سوخت رسانی

catalog

کاتالوگ قدیمی

کاتالوگ قدیمی صنایع خودرویی دوستان سال 1397