نمایش 1–20 از 22 نتیجه

کنیستر بنزین – حبابگیر و منبع انبساط

کنیستر بنزین – حبابگیر و منبع انبساط قطعه‌ای است که در قسمت خروجی باک خودرو نصب می‌شود و بخار بنزین را جذب می‌کند.

بنزین خودرو نیاز به گرمای محیط دارد نا افروخته شود. حال اگر این گرما در حدی نباشد که اشتعال صورت گیرد، بنزین بخار می‌شود. خروج بخار بنزین نه تنها برای محیط زیست زیان بار است بلکه تجمع آن در باک خودرو نیز می‌تواند خطرات و زیان بسیار زیادی به همراه داشته باشد به همین سبب طراحان خودرو چاره ای  برای تنفس خودرو طراحی کردند تا این بخار از باک خودرو خارج شود تا خودرو دچار خطرات احتمالی نشود.

این مخزن انبساط یا کنیستر، بخار را به سمت منیفولد و با هدف سوخت بخار به موتور خودرو هدایت می‌کند.

کنیستر (canister) به معنی سبد است. این قطعه در خروجی باک بنزین خودرو نصب می‌شود و  باعث جذب بخار بنزین می شود. این قطعه جعبه مانند با زغال می شود. زغال فعال موجود در این قطعه مکانیزم الکتریکی یا مکانیکی ندارد و می‌تواند بخار موجود در باک بنزین را درون خود ذخیره کند. زمانی که خودرو روشن می‌شود این قطعه بخار بنزین را پس می‌دهد و آن را به سمت موتور جهت سوختن در سیلندر آزاد می‌کند. آزاد شدن بخار بنزین سبب می‌شود که مصرف سوخت تا حدی کاهش یابد.