تسمه سفت کن

یکی از قطعات مهم خودرو که نام آن را بسیار شنیده اید تسمه سفت کن نام دارد. تسمه سفت کن در خودرو مانند همه قطعات وظیفه مهمی در عملکرد و سیستم خودرو را به عهده دارد. اگر در عملکرد دچار مشکل شود قطعات دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و دچار مشکل می کند.

سیستم و تمام قطعات خودرو به صورت هماهنگ با یکدیگر کار می کنند که باعث حرکت خودرو می شود. اگر بخواهیم در مورد یکی از قطعات صحبت کنیم کارکرد قطعه مورد نظر در کنار بقیه قطعات معنا دارد. هر قطعه همزمان با چند قطعه دیگر متصل است.

تسمه در خودرو به شکل یک حلقه به عمل آمده است که جنس آن کاملا انعطاف پذیر می باشد و از پلاستیک مقاوم ساخته شده است. تسمه به این منظور طراحی شده است که بتواند انرژی (نیروی محرکه) را به بخش ها و قطعات دیگر انتقال دهد تا بین قطعات خودرو یک اتصال مکانیکی برقرار شود. ظاهر آن مانند یک مدار بسته است که دورن قرقره و چرخ حرکت می کند.

انتقال نیرو در تسمه به صورت انتقال چرخشی است. تا زمانی که تسمه سالم باشد اتصال و انتقال نیرو برقرار است. زمانی که تسمه دچار مشکل بشود نیروی محرکه نیز قطع می شود.

نمایش دادن همه 2 نتیجه