گروه 1

گلویی باک

هد درجه داخل باک و نشانگر

درجه داخل باک (پمپ بنزین)

باک بنزین

فیلتر بنزین (صافی)

درب ترموستات

درب رادیاتور

درب باک

شیلنگ رادیاتور آب

هیدرولیک فرمان

مهره جات

کنیستر بنزین – حبابگیر و منبع انبساط

لوله های آب پراید و تیبا

شیلنگ چرخ جلو و چرخ عقب

شیلنگ بخار روغن

شیلنگ بخاری

دسته سیم

قطعات جانبی موتور

متعلقات گیربکس