محصولات گروه 1800(پژو سمند، 405، پارس)

صنایع خودرویی دوستان > محصولات  > محصولات گروه 1800(پژو سمند، 405، پارس)

محصولات گروه 1800(پژو سمند، 405، پارس)

شیلنگهای سوخت رسانی (پلی آمیدی) سمند – 405 - پرشیا

شیلنگهای سوخت رسانی (پلی آمیدی) سمند – 405 – پرشیا
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت (سوکت 120درجه) – DOOSTAN 16606301 30
2 شیلنگ بنزین برگشت ریل سوخت (اینتانک) – DOOSTAN 16606302 20
3 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت دو سر سوکت (اینتانک) – DOOSTAN 16606303 30
4 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (زیمنس) – DOOSTAN A16606304 15
5 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر ( بهینه ) – DOOSTAN B16606304 15
6 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت یکسر رابط – DOOSTAN 16606305 30
7 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606306 20
8 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (اینتانک) – DOOSTAN 16606307 30
9 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (اینتانک)- DOOSTAN 16606308 20
10 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606309 15
11 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق G8 (این لاین) – DOOSTAN 16606310 20
12 شیلنگ بنزین برگشت از بغل فیلتر تا باک (این لاین) – DOOSTAN 16606311 25
13 شیلنگ بنزین برگشت ازبغل فیلتر تا باک (اینتانک) – DOOSTAN 16606312 25
14 شیلنگ بنزین برگشت ریل سوخت (این لاین) – DOOSTAN 16606313 20
15 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر 405 با سوکت (این لاین) – DOOSTAN 16606314 20
16 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت (این لاین) – DOOSTAN 16606315 20
17 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق G7 (این لاین) – DOOSTAN 16606316 20
18 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به زیر اتاق (این لاین) – DOOSTAN 16606317 15
19 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (زیمنس) – DOOSTAN 16606318 15
20 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا باک (زیمنس) – DOOSTAN A 16606319 15
21 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا باک (بهینه) – DOOSTAN B 16606319 15
22 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت (زیمنس) – DOOSTAN 16606320 25
23 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق 405 (این لاین) – DOOSTAN 16606321 20
24 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق 405 (این لاین) – DOOSTAN 16606322 20
25 شیلنگ بنزین رفت و برگشت ریل سوخت ELX (این لاین) – DOOSTAN 16606323 10
26 شیلنگ بنزین رفت از باک به پمپ 405 (این لاین) – DOOSTAN 16606324 20
27 شیلنگ بوستر 405 سوکتی – DOOSTAN 16606325 20
28 شیلنگ بخار بنزین روی باک 405 کوتاه – DOOSTAN 16606326
29 شیلنگ بخار بنزین زیر اتاق 405 – DOOSTAN 16606327
30 شیلنگ بخار بنزین روی لوله دوقلو باک 405 – DOOSTAN 16606328
31 شیلنگ بخار بنزین روی باک 405 بلند – DOOSTAN 16606329
32 شیلنگ بخار 405 بلند – DOOSTAN 16606330
33 شیلنگ بخار بنزین روی گلویی باک 405 – DOOSTAN 16606331
34 شیلنگ بخار بنزین از دریچه گاز به شیر برقی 405 – DOOSTAN 16606332 20
35 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی 405 (زیمنس) – DOOSTAN 16606334 20
36 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به لوله زیر اتاق 405 – DOOSTAN 16606335 20
37 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به هوای آزاد – DOOSTAN 16606336 30
38 شیلنگ بنزین رفت و برگشت ریل سوخت ELX (اینتانک) – DOOSTAN 16606341 10
39 شیلنگ بوستر 405 (TU5) – DOOSTAN 16606342 20
40 شیلنگ بنزین ریل سوخت 405 (TU5) – DOOSTAN 16606343 25
41 شیلنگ بخار بنزین از دریچه گاز به شیر برقی 405 (TU5) – DOOSTAN 16606344 25
42 شیلنگ بنزین ریل سوخت پرشیا  XUM) – DOOSTAN 16606345 15
43 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافي (مدل 90) – DOOSTAN A 16606347 25
44 شیلنگ بنزین رفت ازپمپ به صافي (مدل 91 به بالا) – DOOSTAN B 16606347 25
45 شیلنگ بنزین برگشت از صافي به باك (مدل 91 به بالا) – DOOSTAN B 16606348 20
46 شیلنگ بنزین برگشت از صافي به باك (مدل 90) – DOOSTAN A 16606348 20
47 شیلنگ بوستر سمند EF7 – DOOSTAN 16606349 25
48 شیلنگ ریل سوخت EF7 – DOOSTAN 16606350 20
49 شیلنگ بخار بنزین از دریچه گاز به شیر برقی سمند – DOOSTAN 16606351 20
50 شیلنگ بخار بنزین از شیر برقی به کنیستر سمند EF7 – DOOSTAN 16606352 25
51 شیلنگ بخار بنزین دو سر رابط سمند EF7 – DOOSTAN 16606353 15
52 شیلنگ دو قلو بنزین فراخوان – DOOSTAN 16606355 15
53 شیلنگ بنزین از پمپ به فیلتر 405 بدون سوکت (این لاین) – DOOSTAN 16606356 20
54 شیلنگ خلاء هوای 405-SLX – DOOSTAN 16606357
55 شیلنگ هواگیری باک 405 به لوله دو قلو – DOOSTAN 16606358 20
56 شیلنگ خرطومی داخل درجه باک 405 – DOOSTAN 16606364 50
57 شیلنگ خرطومی U شکل روی باک 405 – DOOSTAN 16606366
58 شیلنگ بوستر 405 و پرشیا – R2 – DOOSTAN 16606368 30
59 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر تا سینی جلو (سمند دنا) – DOOSTAN 16606397 15
60 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (سمند دنا) – DOOSTAN 16609002 15
61 شیلنگ بنزین ریل سوخت (سمند دنا) – DOOSTAN 16609004 15
62 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر به باک (سمند دنا) – DOOSTAN 16609003 15
63 شیلنگ بوستر پرشیا (XUM) – DOOSTAN 16609030

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

شیلنگهای رادیاتور – بخاری – بخار روغن – هیدرولیک (سمند – پژو 405 – پژو پارس)

شیلنگهای رادیاتور –  بخاری – بخار روغن – هیدرولیک (سمند – پژو 405 – پژو پارس)
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بخاری بلند روکشدار 405 – DOOSTAN 16606369 20
2 شیلنگ بالا رادیاتور– کلمپدار 405 – DOOSTAN 16606370 20
3 شیلنگ پایین رادیاتور- کلمپدار 405 – DOOSTAN 16606371 10
4 شیلنگ بالا رادیاتور- کلاسیک 405 – DOOSTAN 16606372 25
5 شیلنگ پایین رادیاتور- کلاسیک 405 – DOOSTAN 16606373 15
6 شیلنگ بخاری کوتاه 405 – DOOSTAN 16606374 40
7 شیلنگ هیدرولیک فرمان فشارضعیف 405 – DOOSTAN 16606375 10
8 شیلنگ ورودی هوا به هواکش بستدار 405 – DOOSTAN 16606376 25
9 شیلنگ بخار روغن از قالپاق سوپاپ به منیفولد 405 – DOOSTAN 16606377 20
10 شیلنگ هیدرولیک از منبع هیدرولیک به جعبه فرمان 405 – DOOSTAN 16606378 40
11 شیلنگ بخار روغن خرچنگی 405 – DOOSTAN 16606379 20
12 شیلنگ پایین رادیاتورسمندEF7 – DOOSTAN 16606380 15
13 شیلنگ بالا رادیاتورسمندEF7 – DOOSTAN 16606381 15
14 شیلنگ ورودی رادیاتور بخاری سمندEF7 – DOOSTAN 16606382 20
15 شیلنگ خروجی رادیاتور بخاری سمندEF7 – DOOSTAN 16606383 15
16 شیلنگ پمپ هیدرولیک سمندEF7 – DOOSTAN 16606384 7
17 مجموعه شیلنگ ورودی آب بخاری سمندEF7 – DOOSTAN 16606385 10
18 شیلنگ بالا رادیاتور 405- TU5 – DOOSTAN 16606386 12
19 شیلنگ پایین رادیاتور 405- TU5 – DOOSTAN 16606387 10
20 شیلنگ ورودی بخاری 405- TU5 – DOOSTAN 16606388 15
21 شیلنگ خروجی بخاری 405- TU5 – DOOSTAN 16606389 6
22 شیلنگ پمپ هیدرولیک 405- TU5 – DOOSTAN 16606390 7
23 شیلنگ ورودی هوا به هواکش سمند دوگانه سوز – DOOSTAN 16606391 20
24 مجموعه شیلنگ خروجی بخاری پرشیا (ELX) – روکشدار – DOOSTAN 16606394 5
25 شیلنگ ورودی بخاری پرشیا (ELX) – DOOSTAN 16606395 15
26 شیلنگ بخار روغن پرشیا (ELX) – DOOSTAN 16606396 15
27 شیلنگ بخارخرچنگی 405 دوگانه سوز– NBR – DOOSTAN 16609024 15
28 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵ سوپاپ دار – DOOSTAN 16609039 1

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

سایر اجناس گروه ( سمند – پژو 405 – پژو پارس)

سایر اجناس گروه ( سمند – پژو 405 – پژو پارس)
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 کانکتور شیلنگ بنزین 180 درجه دو سر6 – DOOSTAN 16606354 30
2 لوله دو قلوگلویی باک 405 هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16606359
3 رینگی درجه داخل باک 405 هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16606360 50
4 اورینگ درجه داخل باک 405 هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16606361 25
5 رینگی درجه داخل باک 405 صفردرجه (جدید) – DOOSTAN 16606362 50
6 اورینگ درجه داخل باک 405 صفر درجه (جدید) – DOOSTAN 16606363 40
7 کانکتور شیلنگ بنزین 90 درجه دو سر6 – DOOSTAN 16606365 30
8 لوله دو قلوگلویی باک با منبع انبساط 405 (یورو4 ) – DOOSTAN 16606367
9 لوله دو قلوگلویی باک 405 بدون منبع انبساط (یورو 4) – DOOSTAN 16606392
10 فیلتربنزین 405 پلاستیکی – DOOSTAN 16606393 50
11 لوله گلویی باک 405 (لولهS) – DOOSTAN 16606398 20
12 لوله زیر قیفی روغن ریز 405 – 2000 – DOOSTAN 16606399
13 لوله سوسماری هواکش 405 – 2000 – DOOSTAN 16609001
14 بوش استوانه ای قرمزجعبه فرمان– 405 – DOOSTAN 16609005 50
15 بوش هلالی جعبه فرمان– 405 – DOOSTAN 16609006 70
16 بلبرینگ تلسکوپی فرمان بزرگ– 405 – DOOSTAN 16609008 60
17 بلبرینگ تلسکوپی فرمان کوچک– 405 – DOOSTAN 16609009 60
18 کیت کامل لوازم جعبه فرمان 405 (اورینگ – پک بلبرینگ و خار و بوشها) – DOOSTAN 16609010 18
19 کیت کاسه نمد و پکینگ و خار– 405 (نیمه کامل) – DOOSTAN 16609011 30
20 واشرگلویی اگزوز405 کامل با واشراستیل و پیچ ومهره 8 – DOOSTAN 16609012 35
21 بست نگهدارنده شیلنگ بنزین روی قاب میل سوپاپ 405 – DOOSTAN 16609013 100
22 لوله دو قلو مسی شیر فرمان 405 – DOOSTAN 16609015 35
23 پایه ترمیم دسته موتور زیر باتری 405 – DOOSTAN 16609016 25
24 قیفی گیربکس – 405 – DOOSTAN 16609017 40
25 قطع کن بنزین انژکتوری – DOOSTAN 16609018
26 درب ترموستات 405 (با اورینگ ترموستات و والف هواگیری) – DOOSTAN 16609020 30
27 سه راهی پشت موتور 405 با اورینگ – NBR – DOOSTAN 16609021 40
28 لوله برگشت روغن سمند – EF7 – DOOSTAN 16609022 24
29 دوشاخه کلاچ – 405 ( TU5 ) – رانا بهینه شده – DOOSTAN 16609023 20
30 پایه ترمیم دسته موتور زیر باتری 405 (طرح قدیم) – DOOSTAN 16609025 25
31 لوله روغن ریز سرسیلندر 405 – DOOSTAN 16609026 120
32 بوش پلاستیکی ژامبون عقب 405 – DOOSTAN 16609027 50
33 کنیستر بخار بنزین 405 – DOOSTAN 16609029 10
34 سوپاپ یک طرفه بخار روغن سمند EF7 – DOOSTAN 16609031
35 ریل سوخت ۴۰۵ و پرشیا ( بوش ) – DOOSTAN 16609033
36 ریل سوخت 405 – VALEO – DOOSTAN 16609034
37 شیلنگ ترمز چرخ جلو 405 – DOOSTAN 16609037
38 شیلنگ ترمز چرخ عقب405 – DOOSTAN 16609038
39 باک بنزین 405 – هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16609042 1
40 باک بنزین 405 – صفر درجه تک فلوتر کامل (جدید) – DOOSTAN 16609043 1
41 باک بنزین 405 – صفر درجه شش لایه دو فلوتر کامل(جدید) – DOOSTAN 16609044 1
42 دنده پینیون کیلومتر 405 (کوچک) – DOOSTAN 16609045
43 دنده کیلومتر داخل گیربکس 405 (بزرگ) – DOOSTAN 16609046
44 غلطک تسمه سفت کن 405 – DOOSTAN 16609047
45 کیت اورینگ سوزن انژکتوری 405 (زیمنس) – DOOSTAN 16609053
46 کیت اورینگ سوزن انژکتوری 405 (ساژم) – DOOSTAN 16609054 70
47 درجه داخل باک با پمپ 405 صفر درجه – DOOSTAN 16609055
48 درجه داخل باک 405 با پمپ بدون ریگلاتور 405 – DOOSTAN 16609056
49 درجه داخل باک 405 با پمپ و ریگلاتور – DOOSTAN 16609057
50 مجموعه هد پمپ بنزین هفت درجه با اورینگ – DOOSTAN 16609058
51 هد پمپ بنزین 405 صفر درجه DOOSTAN 16609059
52 درب باک 405 یورو 4 – DOOSTAN 16609061
53 مجموعه گلویی باک 405 یورو 2 اورندی – DOOSTAN 16609063
54 مجموعه گلویی باک 405 یورو 4 اورندی – DOOSTAN 16609064
55 شیلنگ شیشه شوی سمند – DOOSTAN 16609068
56 لوله هواکش دوگانه سوز405 – DOOSTAN 16609069
57 لوله هواکش 405 – X5 – DOOSTAN 16609070
58 لوله هواکش 405 روی سینی فن- DOOSTAN 16609071
59 لوله هواکش 405 سر خم (سشواری)- DOOSTAN 16609072
60 فیلتر اولیه هواکش 405 – DOOSTAN 16609073
61 لوله هواکش 405 چاکدار – DOOSTAN 16609074
62 لوله هواکش 405 – X2- DOOSTAN 16609075
63 مجموعه دوشاخه کلاچ 405 با پیم – DOOSTAN 16609081
64 بوش دوشاخه کلاج405(دست) – DOOSTAN 16609082

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

رابط شیلنگهای بنزین انژکتوری

 رابط شیلنگهای بنزین انژکتوری
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 رابط شیلنگ بنزین دوسر 6 (8سانت) – DOOSTAN 16606951 20
2 رابط شیلنگ بنزین دوسر 6 (15سانت) – DOOSTAN 16606952 70
3 رابط شیلنگ بنزین یکسر 8 یکسر 10 (15سانت) – DOOSTAN 16606953 70
4 رابط شیلنگ بنزین 90 درجه دوسر6 – DOOSTAN 16606954 70
5 رابط شیلنگ بنزین 90 درجه یک سر 6 یک سر 8 – DOOSTAN 16606955
6 رابط شیلنگ بنزین 90 درجه یکسر8 یکسر10 – DOOSTAN 16606956 70
7 رابط شیلنگ بنزین U شکل دوسر6 – DOOSTAN 16606958 70
8 رابط شیلنگ بنزین دوسر8(10 سانت) – DOOSTAN 16606959 70
9 رابط شیلنگ بنزین دوسر 6 (5 سانت) – DOOSTAN 16606960 70

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

شماره های تماس: 66506037 – 66506038 – 66506037

محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس

محصولات گروه 1800(پژو سمند، 405، پارس)