شیلنگهای سوخت رسانی (پلی آمیدی) سمند – 405 – پرشیا
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت (سوکت 120درجه) – DOOSTAN 16606301 30
2 شیلنگ بنزین برگشت ریل سوخت (اینتانک) – DOOSTAN 16606302 20
3 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت دو سر سوکت (اینتانک) – DOOSTAN 16606303 30
4 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (زیمنس) – DOOSTAN A16606304 15
5 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر ( بهینه ) – DOOSTAN B16606304 15
6 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت یکسر رابط – DOOSTAN 16606305 30
7 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606306 20
8 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (اینتانک) – DOOSTAN 16606307 30
9 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (اینتانک)- DOOSTAN 16606308 20
10 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606309 15
11 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق G8 (این لاین) – DOOSTAN 16606310 20
12 شیلنگ بنزین برگشت از بغل فیلتر تا باک (این لاین) – DOOSTAN 16606311 25
13 شیلنگ بنزین برگشت ازبغل فیلتر تا باک (اینتانک) – DOOSTAN 16606312 25
14 شیلنگ بنزین برگشت ریل سوخت (این لاین) – DOOSTAN 16606313 20
15 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر 405 با سوکت (این لاین) – DOOSTAN 16606314 20
16 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت (این لاین) – DOOSTAN 16606315 20
17 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق G7 (این لاین) – DOOSTAN 16606316 20
18 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به زیر اتاق (این لاین) – DOOSTAN 16606317 15
19 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (زیمنس) – DOOSTAN 16606318 15
20 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا باک (زیمنس) – DOOSTAN A 16606319 15
21 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا باک (بهینه) – DOOSTAN B 16606319 15
22 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت (زیمنس) – DOOSTAN 16606320 25
23 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق 405 (این لاین) – DOOSTAN 16606321 20
24 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق 405 (این لاین) – DOOSTAN 16606322 20
25 شیلنگ بنزین رفت و برگشت ریل سوخت ELX (این لاین) – DOOSTAN 16606323 10
26 شیلنگ بنزین رفت از باک به پمپ 405 (این لاین) – DOOSTAN 16606324 20
27 شیلنگ بوستر 405 سوکتی – DOOSTAN 16606325 20
28 شیلنگ بخار بنزین روی باک 405 کوتاه – DOOSTAN 16606326
29 شیلنگ بخار بنزین زیر اتاق 405 – DOOSTAN 16606327
30 شیلنگ بخار بنزین روی لوله دوقلو باک 405 – DOOSTAN 16606328
31 شیلنگ بخار بنزین روی باک 405 بلند – DOOSTAN 16606329
32 شیلنگ بخار 405 بلند – DOOSTAN 16606330
33 شیلنگ بخار بنزین روی گلویی باک 405 – DOOSTAN 16606331
34 شیلنگ بخار بنزین از دریچه گاز به شیر برقی 405 – DOOSTAN 16606332 20
35 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی 405 (زیمنس) – DOOSTAN 16606334 20
36 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به لوله زیر اتاق 405 – DOOSTAN 16606335 20
37 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به هوای آزاد – DOOSTAN 16606336 30
38 شیلنگ بنزین رفت و برگشت ریل سوخت ELX (اینتانک) – DOOSTAN 16606341 10
39 شیلنگ بوستر 405 (TU5) – DOOSTAN 16606342 20
40 شیلنگ بنزین ریل سوخت 405 (TU5) – DOOSTAN 16606343 25
41 شیلنگ بخار بنزین از دریچه گاز به شیر برقی 405 (TU5) – DOOSTAN 16606344 25
42 شیلنگ بنزین ریل سوخت پرشیا  XUM) – DOOSTAN 16606345 15
43 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافي (مدل 90) – DOOSTAN A 16606347 25
44 شیلنگ بنزین رفت ازپمپ به صافي (مدل 91 به بالا) – DOOSTAN B 16606347 25
45 شیلنگ بنزین برگشت از صافي به باك (مدل 91 به بالا) – DOOSTAN B 16606348 20
46 شیلنگ بنزین برگشت از صافي به باك (مدل 90) – DOOSTAN A 16606348 20
47 شیلنگ بوستر سمند EF7 – DOOSTAN 16606349 25
48 شیلنگ ریل سوخت EF7 – DOOSTAN 16606350 20
49 شیلنگ بخار بنزین از دریچه گاز به شیر برقی سمند – DOOSTAN 16606351 20
50 شیلنگ بخار بنزین از شیر برقی به کنیستر سمند EF7 – DOOSTAN 16606352 25
51 شیلنگ بخار بنزین دو سر رابط سمند EF7 – DOOSTAN 16606353 15
52 شیلنگ دو قلو بنزین فراخوان – DOOSTAN 16606355 15
53 شیلنگ بنزین از پمپ به فیلتر 405 بدون سوکت (این لاین) – DOOSTAN 16606356 20
54 شیلنگ خلاء هوای 405-SLX – DOOSTAN 16606357
55 شیلنگ هواگیری باک 405 به لوله دو قلو – DOOSTAN 16606358 20
56 شیلنگ خرطومی داخل درجه باک 405 – DOOSTAN 16606364 50
57 شیلنگ خرطومی U شکل روی باک 405 – DOOSTAN 16606366
58 شیلنگ بوستر 405 و پرشیا – R2 – DOOSTAN 16606368 30
59 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر تا سینی جلو (سمند دنا) – DOOSTAN 16606397 15
60 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (سمند دنا) – DOOSTAN 16609002 15
61 شیلنگ بنزین ریل سوخت (سمند دنا) – DOOSTAN 16609004 15
62 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر به باک (سمند دنا) – DOOSTAN 16609003 15
63 شیلنگ بوستر پرشیا (XUM) – DOOSTAN 16609030

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

شیلنگهای رادیاتور –  بخاری – بخار روغن – هیدرولیک (سمند – پژو 405 – پژو پارس)
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بخاری بلند روکشدار 405 – DOOSTAN 16606369 20
2 شیلنگ بالا رادیاتور– کلمپدار 405 – DOOSTAN 16606370 20
3 شیلنگ پایین رادیاتور- کلمپدار 405 – DOOSTAN 16606371 10
4 شیلنگ بالا رادیاتور- کلاسیک 405 – DOOSTAN 16606372 25
5 شیلنگ پایین رادیاتور- کلاسیک 405 – DOOSTAN 16606373 15
6 شیلنگ بخاری کوتاه 405 – DOOSTAN 16606374 40
7 شیلنگ هیدرولیک فرمان فشارضعیف 405 – DOOSTAN 16606375 10
8 شیلنگ ورودی هوا به هواکش بستدار 405 – DOOSTAN 16606376 25
9 شیلنگ بخار روغن از قالپاق سوپاپ به منیفولد 405 – DOOSTAN 16606377 20
10 شیلنگ هیدرولیک از منبع هیدرولیک به جعبه فرمان 405 – DOOSTAN 16606378 40
11 شیلنگ بخار روغن خرچنگی 405 – DOOSTAN 16606379 20
12 شیلنگ پایین رادیاتورسمندEF7 – DOOSTAN 16606380 15
13 شیلنگ بالا رادیاتورسمندEF7 – DOOSTAN 16606381 15
14 شیلنگ ورودی رادیاتور بخاری سمندEF7 – DOOSTAN 16606382 20
15 شیلنگ خروجی رادیاتور بخاری سمندEF7 – DOOSTAN 16606383 15
16 شیلنگ پمپ هیدرولیک سمندEF7 – DOOSTAN 16606384 7
17 مجموعه شیلنگ ورودی آب بخاری سمندEF7 – DOOSTAN 16606385 10
18 شیلنگ بالا رادیاتور 405- TU5 – DOOSTAN 16606386 12
19 شیلنگ پایین رادیاتور 405- TU5 – DOOSTAN 16606387 10
20 شیلنگ ورودی بخاری 405- TU5 – DOOSTAN 16606388 15
21 شیلنگ خروجی بخاری 405- TU5 – DOOSTAN 16606389 6
22 شیلنگ پمپ هیدرولیک 405- TU5 – DOOSTAN 16606390 7
23 شیلنگ ورودی هوا به هواکش سمند دوگانه سوز – DOOSTAN 16606391 20
24 مجموعه شیلنگ خروجی بخاری پرشیا (ELX) – روکشدار – DOOSTAN 16606394 5
25 شیلنگ ورودی بخاری پرشیا (ELX) – DOOSTAN 16606395 15
26 شیلنگ بخار روغن پرشیا (ELX) – DOOSTAN 16606396 15
27 شیلنگ بخارخرچنگی 405 دوگانه سوز– NBR – DOOSTAN 16609024 15
28 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ۴۰۵ سوپاپ دار – DOOSTAN 16609039 1

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

سایر اجناس گروه ( سمند – پژو 405 – پژو پارس)
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 کانکتور شیلنگ بنزین 180 درجه دو سر6 – DOOSTAN 16606354 30
2 لوله دو قلوگلویی باک 405 هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16606359
3 رینگی درجه داخل باک 405 هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16606360 50
4 اورینگ درجه داخل باک 405 هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16606361 25
5 رینگی درجه داخل باک 405 صفردرجه (جدید) – DOOSTAN 16606362 50
6 اورینگ درجه داخل باک 405 صفر درجه (جدید) – DOOSTAN 16606363 40
7 کانکتور شیلنگ بنزین 90 درجه دو سر6 – DOOSTAN 16606365 30
8 لوله دو قلوگلویی باک با منبع انبساط 405 (یورو4 ) – DOOSTAN 16606367
9 لوله دو قلوگلویی باک 405 بدون منبع انبساط (یورو 4) – DOOSTAN 16606392
10 فیلتربنزین 405 پلاستیکی – DOOSTAN 16606393 50
11 لوله گلویی باک 405 (لولهS) – DOOSTAN 16606398 20
12 لوله زیر قیفی روغن ریز 405 – 2000 – DOOSTAN 16606399
13 لوله سوسماری هواکش 405 – 2000 – DOOSTAN 16609001
14 بوش استوانه ای قرمزجعبه فرمان– 405 – DOOSTAN 16609005 50
15 بوش هلالی جعبه فرمان– 405 – DOOSTAN 16609006 70
16 بلبرینگ تلسکوپی فرمان بزرگ– 405 – DOOSTAN 16609008 60
17 بلبرینگ تلسکوپی فرمان کوچک– 405 – DOOSTAN 16609009 60
18 کیت کامل لوازم جعبه فرمان 405 (اورینگ – پک بلبرینگ و خار و بوشها) – DOOSTAN 16609010 18
19 کیت کاسه نمد و پکینگ و خار– 405 (نیمه کامل) – DOOSTAN 16609011 30
20 واشرگلویی اگزوز405 کامل با واشراستیل و پیچ ومهره 8 – DOOSTAN 16609012 35
21 بست نگهدارنده شیلنگ بنزین روی قاب میل سوپاپ 405 – DOOSTAN 16609013 100
22 لوله دو قلو مسی شیر فرمان 405 – DOOSTAN 16609015 35
23 پایه ترمیم دسته موتور زیر باتری 405 – DOOSTAN 16609016 25
24 قیفی گیربکس – 405 – DOOSTAN 16609017 40
25 قطع کن بنزین انژکتوری – DOOSTAN 16609018
26 درب ترموستات 405 (با اورینگ ترموستات و والف هواگیری) – DOOSTAN 16609020 30
27 سه راهی پشت موتور 405 با اورینگ – NBR – DOOSTAN 16609021 40
28 لوله برگشت روغن سمند – EF7 – DOOSTAN 16609022 24
29 دوشاخه کلاچ – 405 ( TU5 ) – رانا بهینه شده – DOOSTAN 16609023 20
30 پایه ترمیم دسته موتور زیر باتری 405 (طرح قدیم) – DOOSTAN 16609025 25
31 لوله روغن ریز سرسیلندر 405 – DOOSTAN 16609026 120
32 بوش پلاستیکی ژامبون عقب 405 – DOOSTAN 16609027 50
33 کنیستر بخار بنزین 405 – DOOSTAN 16609029 10
34 سوپاپ یک طرفه بخار روغن سمند EF7 – DOOSTAN 16609031
35 ریل سوخت ۴۰۵ و پرشیا ( بوش ) – DOOSTAN 16609033
36 ریل سوخت 405 – VALEO – DOOSTAN 16609034
37 شیلنگ ترمز چرخ جلو 405 – DOOSTAN 16609037
38 شیلنگ ترمز چرخ عقب405 – DOOSTAN 16609038
39 باک بنزین 405 – هفت درجه (قدیم) – DOOSTAN 16609042 1
40 باک بنزین 405 – صفر درجه تک فلوتر کامل (جدید) – DOOSTAN 16609043 1
41 باک بنزین 405 – صفر درجه شش لایه دو فلوتر کامل(جدید) – DOOSTAN 16609044 1
42 دنده پینیون کیلومتر 405 (کوچک) – DOOSTAN 16609045
43 دنده کیلومتر داخل گیربکس 405 (بزرگ) – DOOSTAN 16609046
44 غلطک تسمه سفت کن 405 – DOOSTAN 16609047
45 کیت اورینگ سوزن انژکتوری 405 (زیمنس) – DOOSTAN 16609053
46 کیت اورینگ سوزن انژکتوری 405 (ساژم) – DOOSTAN 16609054 70
47 درجه داخل باک با پمپ 405 صفر درجه – DOOSTAN 16609055
48 درجه داخل باک 405 با پمپ بدون ریگلاتور 405 – DOOSTAN 16609056
49 درجه داخل باک 405 با پمپ و ریگلاتور – DOOSTAN 16609057
50 مجموعه هد پمپ بنزین هفت درجه با اورینگ – DOOSTAN 16609058
51 هد پمپ بنزین 405 صفر درجه DOOSTAN 16609059
52 درب باک 405 یورو 4 – DOOSTAN 16609061
53 مجموعه گلویی باک 405 یورو 2 اورندی – DOOSTAN 16609063
54 مجموعه گلویی باک 405 یورو 4 اورندی – DOOSTAN 16609064
55 شیلنگ شیشه شوی سمند – DOOSTAN 16609068
56 لوله هواکش دوگانه سوز405 – DOOSTAN 16609069
57 لوله هواکش 405 – X5 – DOOSTAN 16609070
58 لوله هواکش 405 روی سینی فن- DOOSTAN 16609071
59 لوله هواکش 405 سر خم (سشواری)- DOOSTAN 16609072
60 فیلتر اولیه هواکش 405 – DOOSTAN 16609073
61 لوله هواکش 405 چاکدار – DOOSTAN 16609074
62 لوله هواکش 405 – X2- DOOSTAN 16609075
63 مجموعه دوشاخه کلاچ 405 با پیم – DOOSTAN 16609081
64 بوش دوشاخه کلاج405(دست) – DOOSTAN 16609082

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

 رابط شیلنگهای بنزین انژکتوری
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 رابط شیلنگ بنزین دوسر 6 (8سانت) – DOOSTAN 16606951 20
2 رابط شیلنگ بنزین دوسر 6 (15سانت) – DOOSTAN 16606952 70
3 رابط شیلنگ بنزین یکسر 8 یکسر 10 (15سانت) – DOOSTAN 16606953 70
4 رابط شیلنگ بنزین 90 درجه دوسر6 – DOOSTAN 16606954 70
5 رابط شیلنگ بنزین 90 درجه یک سر 6 یک سر 8 – DOOSTAN 16606955
6 رابط شیلنگ بنزین 90 درجه یکسر8 یکسر10 – DOOSTAN 16606956 70
7 رابط شیلنگ بنزین U شکل دوسر6 – DOOSTAN 16606958 70
8 رابط شیلنگ بنزین دوسر8(10 سانت) – DOOSTAN 16606959 70
9 رابط شیلنگ بنزین دوسر 6 (5 سانت) – DOOSTAN 16606960 70

جهت تهیه لیست محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس با بخش فروش  در تماس باشید.

شماره های تماس: 66506037 – 66506038 – 66506037

محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس