محصولات گروه پژو روآ و آردی

 شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی )ROA – RD – آریسان
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بنزین رفت از باک تا فیلتر (اینتانک) – DOOSTAN 16606201 20
2 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا باک (اینتانک) – DOOSTAN 16606202 20
3 شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت RD (اینلاین) – DOOSTAN 16606203 15
4 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606204 20
5 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (این لاین) – DOOSTAN 16606205 20
6 شیلنگ بنزین دوقلو ریل سوخت RD – DOOSTAN 16606206 15
7 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا اتصال سریع ROA – DOOSTAN 16606207 40
8 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606208 30
9 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق ROA یکسر سوکت – DOOSTAN 16606209 15
10 شیلنگ بنزین ریل سوخت (ROA آریسان ) دو سر سوکت – DOOSTAN 16606210 20
11 شیلنگ بنزین ریل سوخت ROA یکسر سوکت – DOOSTAN 16606211 20
12 شیلنگ بخار بنزین زیر اتاق ROA – DOOSTAN 16606212 20
13 شیلنگ بنزین رفت و برگشت روی باک RD سفید – DOOSTAN 16606213 20
14 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق ROAدو سر سوکت – DOOSTAN 16606214 20
15 شیلنگ بخار بنزین داخل موتور ROA – DOOSTAN 16606215 20
16 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی ROA – DOOSTAN 16606216 30
17 شیلنگ خرطومی بخار بنزین از شیر برقی به دریچه گاز ROA – DOOSTAN 16606217 30
18 شیلنگ خرطومی بخار بنزین روی گلویی باک ROA – DOOSTAN 16606219 15
19 شیلنگ خرطومی U شکل کنیستر ROA – DOOSTAN 16606220 15
20 شیلنگ خرطومی بخار بنزین داخل موتور ROA – DOOSTAN 16606221 15
21 شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا سینی جلو RD(این لاین) – DOOSTAN 16606224 30
22 شیلنگ بنزین برگشت از بغل فیلتر تا باک RD (این لاین) – DOOSTAN 16606225 30
23 شیلنگ بنزین زیر اتاق وانت آریسان – DOOSTAN 16606231 10
24 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر وانت آریسان – DOOSTAN 16606232 10
25 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر به پمپ وانت آریسان – DOOSTAN 16606233 10
26 شیلنگ بوستر آریسان – DOOSTAN 16606238 15

شیلنگهای رادیاتور – بخاری – هیدرولیک گروه ( ROA – RD – آریسان )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بالا رادیاتورRD هیدرولیک – DOOSTAN 16606229 15
2 شیلنگ پایین رادیاتورRD – DOOSTAN 16606230 15
3 شیلنگ کوتاه بخاری RD – SBR – DOOSTAN 16606234 20
4 شیلنگ متوسط بخاری RD – SBR – DOOSTAN 16606235 20
5 شیلنگ بخاری بلند RD – SBR – DOOSTAN 16606236 12
6 مجموعه شیلنگ بخاری بلند RD دوگانه سوز – DOOSTAN 16606239 20
7 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی ROA – DOOSTAN 16606246
8 شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ROA – DOOSTAN 16606247

 سایر اجناس گروه ( ROA – RD – آریسان )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 لوله گلویی باک سال تکیROA – DOOSTAN 16606222 50
2 مجموعه گلویی باک ROA سال کامل – DOOSTAN 16606223
3 لوله گلویی باک RD کاربراتوری – DOOSTAN 16606227 50
4 مجموعه گلویی باک با منبع انبساط ROA کامل – DOOSTAN 16606240
5 کیت اورینگ سوزن انژکتوری ROA – DOOSTAN 16606241
6 مجموعه گلویی باک وانت آریسان – DOOSTAN 16606243
7 باک بنزین وانت بار آریسان – DOOSTAN 16606244
8 مجموعه درجه داخل باک با پمپ وانت آریسان – DOOSTAN 16606245
9 سوکت بنزین 90 درجه شیاردار – DOOSTAN 16606812 100
10 سوکت بنزین 180 درجه شیاردار – DOOSTAN 16606813 100
11 سوکت بنزین نری شیاردار – DOOSTAN 16606817 100
12 سوکت بنزین 180 درجه بدون شیاردار – DOOSTAN 16606821 100

اینستاگرام

جهت تهیه لیست محصولات گروه پژو روآ , آردی با بخش فروش  در تماس باشید.

شماره های تماس: 66506037 – 66506038 – 66506037

محصولات گروه 1800پژو سمند 405 پارس