محصولات گروه نیسان , سایپا , مزدا کارا

صنایع خودرویی دوستان > محصولات  > محصولات گروه نیسان , سایپا , مزدا کارا

محصولات گروه نیسان , سایپا , مزدا کارا

شیلنگهای سوخت رسانی ( نیسان – سایپا – مزدا کارا )

محصولات گروه نیسان سایپا مزدا کارا

 شیلنگهای سوخت رسانی ( نیسان – سایپا – مزدا کارا )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بخار بنزین مزدا کارا کوتاه دو سر سوکت – DOOSTAN 16602003
2 شیلنگ بنزین رفت از باک تا فیلتر مزدا کارا – DOOSTAN 16602004
3 شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا باک مزدا کارا – DOOSTAN 16602005
4 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر تا شیر برقی مزدا کارا – DOOSTAN 16602006
5 شیلنگ بخار بنزین مزدا کارا بلند – DOOSTAN 16602007
6 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر تا ریل سوخت مزدا کارا – DOOSTAN
 
16602008
7 شیلنگ بخار بنزین از منبع انبساط تا کنیستر مزدا کارا – DOOSTAN 16602009
8 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی سایپا ( Z 24 ) – DOOSTAN 16607001 10
9 شیلنگ بنزین رفت از صافی تا ریل سوخت سایپا ( Z 24 ) – DOOSTAN 16607002 10
10 شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا باک سایپا ( Z 24 ) – DOOSTAN 16607003 10
11 شیلنگ بخار بنزین سر تا سری نیسان – DOOSTAN 16607023

محصولات گروه نیسان سایپا مزدا کارا را از نمایندگیها و فروشگاه های معتبر فروش لوازم خودرو تهیه نمایید.

شیلنگهای رادیاتور و بخاری ( نیسان – سایپا – مزدا کارا )

شیلنگهای رادیاتور و بخاری ( نیسان – سایپا – مزدا کارا )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ ورودی بخاری بین موتور وچهارراهی سایپا انژکتور – EPDM – DOOSTAN 16607005 50
2 شیلنگ ورودی بخاری بین موتور وچهارراهی سایپا گازسوز – EPDM – DOOSTAN 16607006 50
3 شیلنگ خروجی از منبع انبساط (80سانتی ) سایپا – EPDM – DOOSTAN 16607007 30
4 شیلنگ بالا رادیاتور نیسان 2000-SBR – DOOSTAN 16607008 25
5 شیلنگ پایین رادیاتور نیسان 2000-SBR – DOOSTAN 16607009 15
6 شیلنگ بالا رادیاتور نیسان –سایپا -SBR – DOOSTAN 16607010 30
7 شیلنگ پایین رادیاتور نیسان – سایپا – SBR – DOOSTAN 16607011 15
8 شیلنگ بالا رادیاتور نیسان دیزل – EPDM – DOOSTAN 16607012 20
9 شیلنگ پایین رادیاتور نیسان دیزل –EPDM – DOOSTAN 16607013 25
10 شیلنگ راست بخاری نیسان 2000-SBR – DOOSTAN 16607014 25
11 شیلنگ کج بخاری نیسان 2000-SBR – DOOSTAN 16607015 25
12 شیلنگ راست بخاری نیسان سایپا – SBR – DOOSTAN 16607016 25
13 شیلنگ کج بخاری نیسان سایپا –SBR – DOOSTAN 16607017 25
14 شیلنگ بخاری راست سایپا انژکتوری – DOOSTAN 16607024
15 شیلنگ بخاری کج سایپا انژکتوری – DOOSTAN 16607025
16 شیلنگ بخاری راست نیسان دیزل – DOOSTAN 16607026
17 شیلنگ بخاری کج نیسان دیزل – DOOSTAN 16607027

انواع شیلنگ های خودرو و محصولات گروه نیسان سایپا مزدا کارا صنایع خودرویی دوستان

سایر اجناس گروه ( نیسان – سایپا – مزدا کارا )

سایر اجناس گروه ( نیسان – سایپا – مزدا کارا )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 فیلتر بنزین مزدا – DOOSTAN 16602002
2 درجه داخل باک نیسان انژکتوری – DOOSTAN 16607018
3 درجه داخل باک نیسان دوگانه سوز – DOOSTAN 16607019
4 فیلتر بنزین نیسان با براکت انژکتوری – DOOSTAN 16607020
5 منبع انبساط سوخت نیسان پلیمری – DOOSTAN 16607021
6 کنیستر بخار بنزین نیسان – DOOSTAN 16607022

جهت خرید محصولات گروه نیسان سایپا مزدا کارا و سایر لوازم یدکی خودرو با بخش فروش صنایع خودرویی دوستان در تماس باشید.

اینستاگرام