شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی ) – پراید – تیبا
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بنزین داخل درجه باک پراید – DOOSTAN 16606706 100
2 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی پراید – DOOSTAN 16606707 10
3 شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ پراید – DOOSTAN 16606708 10
4 شیلنگ بنزین رفت از صافی تا ریل سوخت پراید انژکتور – DOOSTAN 16606709 10
5 شیلنگ بنزین رفت از صافی تا ریل سوخت پراید یورو 4 – DOOSTAN 16606710 10
6 شیلنگ بنزین رفت از صافی تا ریل سوخت پراید وانت – DOOSTAN 16606711 10
7 شیلنگ بنزین رفت از صافی تا ریل سوخت تیبا – DOOSTAN 16606712 8
8 شیلنگ بنزین انژکتوری(نیم متری) – DOOSTAN 16606713
9 شیلنگ بنزین انژکتوری(یک متری) – DOOSTAN 16606714 40
10 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی پراید وانت(151) – DOOSTAN 16606716 10
11 شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ پراید وانت(151) – DOOSTAN 16606717 10
12 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی تیبا – DOOSTAN 16606718 10
13 شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ تیبا – DOOSTAN 16606719 10

15 شیلنگ سولونوئید به منی فولد پراید دوگانه سوز – NBR – DOOSTAN 16606733 20
16 شیلنگ درب سوپاپ پراید انژکتور – NBR – DOOSTAN 16606734 75
17 شیلنگ درب سوپاپ پراید کاربراتور – NBR – DOOSTAN 16606735 75
18 شیلنگ خلا پراید( 14سانتی) – NBR – DOOSTAN 16606736 50
19 شیلنگ آرامش پراید – NBR – DOOSTAN 16606737 30
20 مجموعه شیلنگ چهار گانه باک پراید هاچبک – NBR – DOOSTAN 16606738 10
21 مجموعه شیلنگ چهار گانه باک پراید انژکتوری – NBR – DOOSTAN 16606740 25
22 مجموعه شیلنگ چهار گانه باک پراید دوگازسوز – NBR – DOOSTAN 16606741 10
23 شیلنگ تخلیه آب اواپراتور پراید – EPDM – DOOSTAN 16606742 40
24 شیلنگ تخلیه آب اواپراتور تیبا – EPDM – DOOSTAN 16606743 50
25 شیلنگ هیدرولیک دو قلو پراید – DOOSTAN 16606744
26 شیلنگ بخارات Aتیبا – NBR – DOOSTAN 16606745 15
27 شیلنگ بخاراتBتیبا – NBR – DOOSTAN 16606746 15
28 شیلنگ بخارات Cتیبا – NBR – DOOSTAN 16606747 15
29 شیلنگ بخارات Dتیبا – NBR – DOOSTAN 16606748 15
30 شیلنگ از کنیستر به شیر برقی پراید(39سانتی) – NBR – DOOSTAN 16606749 25
31 شیلنگ درب منبع انبساط 90درجه پراید – EPDM – DOOSTAN 16606750 50
32 شیلنگ آب گرم رگلاتور – EPDM – DOOSTAN 16606751
33 شیلنگ یک جداره دوخم پراید – NBR – DOOSTAN 16606754 40
34 شیلنگ یک جداره سه خم پراید – NBR – DOOSTAN 16606755 40
35 شیلنگ پایین رادیاتور پراید قدیم (SBR) – DOOSTAN 16606756 40
36 شیلنگ بالا رادیاتور پراید(SBR) – DOOSTAN 16606757 50
37 شیلنگ پایین رادیاتور پراید انژکتوری(SBR) – DOOSTAN 16606759 40
38 شیلنگ بای پس پراید (U) – DOOSTAN 16606760
39 شیلنگ کج بخاری پراید کاربراتوری – DOOSTAN 16606769
40 شیلنگ راست بخاری پراید کاربراتوری – DOOSTAN 16606770
41 شیلنگ آب از واتر پمپ به منی فولد پراید – DOOSTAN 16606771
42 شیلنگ دوقلو هیدرولیک تیبا – DOOSTAN 16606779
43 لوله آب اصلی پراید قدیم – DOOSTAN 16606790
44 لوله آب اصلی پراید جدید – DOOSTAN 16606791
45 لوله فرعی آب سبز رنگ کامل پراید – DOOSTAN 16606792
46 لوله فرعی آب کامل پراید یورو4 – DOOSTAN 16606793
47 لوله فرعی آب کامل پراید تیبا – DOOSTAN 16606794

محصولات سایپا پراید وانت پراید151 تیبا

 سایر اجناس گروه ( پراید – تیبا )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 کنیستر بخار بنزین ریو – DOOSTAN 16603001
2 حباب گیر پراید انژکتوری – DOOSTAN 16606701 15
3 حباب گیر پراید کاربراتوری – DOOSTAN 16606702 15
4 کنیستر پراید کاربراتور – DOOSTAN 16606703
5 کنیستر بخار بنزین پراید انژکتور – DOOSTAN 16606704
6 لوله گلویی باک تیبا کامل – DOOSTAN 16606715 15
7 فیلتر بنزین پراید دو سرصاف – DOOSTAN 16606720 50
8 فیلتر بنزین پراید یک سرخم – DOOSTAN 16606721 30
9 بوش استوانه ای جعبه فرمان پراید(زرد) – DOOSTAN 16606758 80
10 کیت اورینگ سوزن انژکتوری پراید – DOOSTAN 16606761
11 درجه داخل باک پراید یورو 4 (X100) پلیمری – DOOSTAN 16606762
12 درجه داخل باک تیبا هد فلزی – DOOSTAN 16606766
13 لوله خرطومی هواکش پراید انژکتوری 16606767
14 منبع کاتالیزور انژکتوری 16606768
15 درب باک تیبا – DOOSTAN 16606776
16 درب باک سوپاپ دار پراید – DOOSTAN 16606777
17 شیر قطع کن سوخت پراید – تیبا – DOOSTAN 16606778
18 شیلنگ ترمز چرخ جلو پراید – DOOSTAN 16606780
19 شیلنگ ترمز چرخ عقب راست پراید – DOOSTAN 16606781
20 شیلنگ ترمز چرخ عقب چپ پراید – DOOSTAN 16606782
21 شیلنگ ترمز چرخ جلو تیبا – DOOSTAN 16606783
22 شیلنگ ترمز چرخ عقب راست تیبا – DOOSTAN 16606784
23 شیلنگ ترمز چرخ عقب چپ تیبا – DOOSTAN 16606785
24 فیلتر اویل پمپ پراید – DOOSTAN 16606795
25 دنده کیلومتر کامل پراید – DOOSTAN 16606796
26 دوراهی منیفولد تیبا – DOOSTAN 16606801

انواع شیلنگ بنزین و محصولات سایپا پراید وانت پراید151 تیبا را از بخش فروش صنایع خودرویی دوستان استعلام قیمت و خریداری نمایید.

با بخش فروش  در تماس باشید.

شماره های تماس: 66506037 – 66506038 – 66506037