محصولات گروه تندر 90، مگان، زانتیا

صنایع خودرویی دوستان > محصولات  > محصولات گروه تندر 90، مگان، زانتیا

محصولات گروه تندر 90، مگان، زانتیا

شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی ) تندر 90 – مگان - زانتیا

شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی ) تندر 90 – مگان – زانتیا
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر رنو L90 – DOOSTAN 16606601 10
2 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر به باک رنو L90 – DOOSTAN 16606602 10
3 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر تا ریل سوخت رنو L90 – DOOSTAN 16606603 10
4 شیلنگ کنیستر سرتاسری رنو L90 – DOOSTAN 16606604 10
5 شیلنگ بخار بنزین از دریچه گاز به کنیستر رنو L90 – DOOSTAN 16606605 20
6 شیلنگ بنزین رفت از سینی جلو به ریل سوخت رنو مگان – DOOSTAN 16606606 10
7 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر تا سینی جلو رنو مگان – DOOSTAN 16606607 10
8 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر تا ریل سوخت رنو مگان – DOOSTAN 16606608 10
9 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر تا باک رنو مگان – DOOSTAN 16606609 10
10 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر رنو مگان – DOOSTAN 16606610 10
11 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر به باک رنو مگان – DOOSTAN 16606611 10
12 مجموعه شیلنگ دوقلو رفت و برگشت سرتاسری زانتیا – DOOSTAN 16608001 4
13 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر زانتیا – DOOSTAN 16608002 10

محصولات گروه تندر 90، مگان، زانتیا صنایع دوستان را از نمایندگیها و فروشگاههای سراسر کشور تهیه نمایید.

شیلنگهای رادیاتور – بخاری – بخار روغن – هیدرولیک تندر 90 – مگان - زانتیا

 شیلنگهای رادیاتور – بخاری – بخار روغن – هیدرولیک تندر 90 – مگان – زانتیا
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1      
2      
3      
4      
5      

جهت داتلود لیست کامل و لیست محصولات گروه تندر 90، مگان، زانتیا صنایع خودرویی دوستان به بخش دانلود لیست کامل محصولات مراجعه و لیست را داتلود نمایید.

سایر اجناس گروه تندر 90 – مگان - زانتیا

سایر اجناس گروه تندر 90 – مگان – زانتیا
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1      
2      
3      
4      
5      

جهت خرید محصولات گروه تندر 90، مگان، زانتیا صنایع خودرویی دوستان با بخش فروش در تماس باشید.

محصولات گروه تندر 90، مگان، زانتیا