شیلنگ های ترمز

شیلتگ های ترمز

شیلنگ های ترمز

شیلنگ های بوستر ترمز ، شیلنگ های ترمز چرخ جلو و شیلنگ های ترمز چرخ عقب در گروه کالاهای صنایع خودرویی دوستان به شرح زیر می باشد.

قطعات شیلنگ ترمز و شیلنگ بوستر 405 و پرشیا:
شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵
شیلنگ ترمز چرخ عقب۴۰۵
شیلنگ بوستر ۴۰۵ سوکتی
شیلنگ بوستر ۴۰۵ (TU5)
شیلنگ بوستر ۴۰۵
شیلنگ بوستر پرشیا
شیلنگ بوستر پرشیا (XUM)
قطعات شیلنگ ترمز و شیلنگ های بوستر ترمز 206 و 207:
شیلنگ بوستر پژو ۲۰۶ (تیپ ۵)
شیلنگ بوستر پژو ۲۰۶ (تیپ ۱)
شیلنگ بوستر ۲۰۷
شیلنگ بوستر پژو ۲۰۶ ( تیپ ۲)
قطعات شیلنگ ترمز و شیلنگ بوستر آریسان ، پراید ، تیبا ، پیکان:
شیلنگ بوستر آریسان
شیلنگ ترمز چرخ عقب راست پراید
شیلنگ ترمز چرخ عقب چپ پراید
شیلنگ ترمز چرخ جلو تیبا
شیلنگ ترمز چرخ عقب راست تیبا
شیلنگ ترمز چرخ عقب چپ تیبا
شیلنگ بوستر پیکان

جهت خرید شیلنگ های بوستر ترمز ، شیلنگ های ترمز چرخ جلو و شیلنگ های ترمز چرخ عقب صنایع خودرویی دوستان از بخش سفارش آنلاین میتوانید سفارش خرید خود را ثبت نموده یا با بخش فروش لوازم یدکی دوستان در تماس باشید.