شيلنگ بنزين برگشت زير اتاق اينتانک پيکان

صنایع خودرویی دوستان > وبلاگ  > شيلنگ بنزين برگشت زير اتاق اينتانک پيکان
شيلنگ بنزين اينتانک

شيلنگ بنزين برگشت زير اتاق اينتانک پيکان

شيلنگ بنزين اينتانک پیکان

شیلنگ بنزین اینتانک یا شيلنگ بنزين برگشت زير اتاق پيکان که تولیدی صنایع خودرویی دوستان در گروه کالایی سوخت رسانی می باشد.
شيلنگ بنزين برگشت زير اتاق اينتانک پيکان از محصولات صنایع خودرویی دوستان برای خودرو پیکان گروه ایرانخودرو می باشد.

شيلنگ بنزين اينتانک پیکان
شيلنگ بنزين برگشت زير اتاق پيکان (اینتانک)
کد کالا :16606101
تعداد در کارتن:15
گروه کالایی:سيستم سوخت رساني

جهت خرید شيلنگ بنزين برگشت زير اتاق اينتانک پيکان با بخش فروش صنایع خودرویی دوستان در تماس باشید.
از سایر محصولات و شیلنگهای بنزین صنایع خودرویی دوستان می توان به موارد زیر اشاره کرد.
شیلنگ بنزین انژکتوری
شیلنگ بنزین  پژو
شیلنگ بنزین  پژو پارس
شیلنگ بنزین پراید
شیلنگ بنزین 206