سوخت رسانی

شیلنگ های بخار روغن

سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی صنایع خودرویی دوستان

1-شیلنگ های بنزین و بخار بنزین

2- مجموعه باک ها

3- درجه داخل باک و هد درجه داخل باک

4- کنیسترهای بنزین

5- مجموعه گلویی باک ها

6- مجموعه ریل سوخت

7- سوکت های بنزین و رابط بنزین ها و کانکتورها

8- کیت اورینگ سوزن ها و فیلتر بنزین و قطع کن بنزین

جهت خرید محصولات سیستم سوخت رسانی دوستان از طریق شماره های زیر در تماس باشید.

تلفن: 66506037 – 66506038 –